Várda

Várdán tíz évvel ezelőtt emelkedett közösségi rangra a faluszépítés. Az erőfeszítések
meghozták az eredményeket. 2004-ben vehettük át a „Gondozott, Virágos Község" megyei
verseny első díját. Bekapcsolódtunk a „Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő
versenybe. 2004-2011-ig folyamatosan a díjazottak között szerepeltünk. Többek között
Aranydiplomát és Miniszterelnöki különdíjat is kaptunk.
Jelentős anyagi ráfordítással előnyére megváltoztattuk a faluképet. Új hídelemek, térburkolat,
utcabútorok készültek és új szobrokkal és virágokkal gazdagodtunk. Büszkék vagyunk a
rendezett porták magas számára.
„Gondozott, virágos porta" mozgalmat indítottunk a korábbi portaszépítési versenyek után. A
porták döntő többsége rendezett, virágos. Rendszeresen kaszáljuk és virágosítjuk a
vasútállomást, valamint az utak mentét. A temetőnk a kistérség egyik legrendezettebb
temetője, nívódíjas.
Közterületeinken évente közel 6-10 ezer tő virág pompázik. A virágosítás további anyagi
alapja döntően „Virágjegyek" értékesítéséből származik, ezek a sorszámozott 200 Ft-os
virágjegyek (valójában képeslapok) biztosítják a folyamatos virágültetést.