Szeged

Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi központ.

A város a dél-alföldi régió kulturális és sportcentrumának számít, számos programot kínál az ide látogató turisták és a helyiek számára. Szeged rendezvényei számos látogatót vonzanak évente. Kimagasló kulturális eseménynek számít a nyaranta működő Szegedi Szabadtéri Játékok.A város több kirakodóvásárnak és fesztiválnak ad otthont, továbbá gyakran vonzzák a városba a sportrajongókat az evezőspályán - a Maty-éren - megtartott rangos sportesemények.

Magyarország területét itt éri a legtöbb napfény - több mint 2100 óra napsütés ezért nemhiába nevezik Szegedet a „napfény városának".A településen az I. világháborús emlékhelyek környezetének gondozottsága:Szeged a két világháború közti időszakban 30 első világháborús hősi emléket állított. Az emlékművek sorsa változó, de nagy részük ma is megtekinthető. Turisztikailag a 3 legkiemelkedőbb alkotások az alábbiak:A város egyik legismertebb I. világháborús emlékműve a 12000 szegedi hősi halott emlékművét bemutatott Hősök kapuja. A boltívekre Aba-Novák Vilmos festett freskót. A freskóegyüttes a háború borzalmait, a túlélők fájdalmát tárja elénk. A középső boltívet tartó északi pilléren, fali karzaton áll az Élő és a Halott katona kétszeres életnagyságú mészkőszobra. A kapu előtt gondozott zöldsáv található évelő és egynyári kompozícióval.

A szegedi 3. honvéd huszárezred emlékműve a Tisza Lajos körúton található. Ez a szobor Szeged első alumínium szobra, melyet az időjárási viszontagságok ellen bronz bevonat véd. A 2, 5 m magas téglalap alakú talpazaton álló életnagyságú lovashuszár 434 hősi halott emlékére készült. A huszár emlékmű és a szecessziós vaskerítés 2010-ben került méltó környezetbe, új térkő burkolattal, új zöld szigetekkel, padokkal és ivókúttal.A belvárosi temetőben található a Hősök keresztje. A kereszt előtt két hatalmas félkörívben 25-25 táblán olvasható az ezernyi hősi halott neve, a táblák alkotta kör közepén szökőkút van. A temető Önkormányzati fenntartású, a katona sírok, és emlékművek gondozása kiemelt szerepet töltenek be.

Az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodása:A városfejlesztési tervek készítése során elsődleges szempont a városi zöldfelületek megőrzése, annak gyarapítása, a város élhetőbbé tétele. A rekonstrukciók során fontos elvárás a környezetbe való illesztés, harmónia az épített környezettel, melynek biztosítása egy szakmai testület, a tervtanács véleményének kikérésével biztosított. E szemlélet keretében valósulnak meg a városrekonstrukciós fej lesztések.A fejlesztési irányt hosszú évek során létrejött tanulmányok és fejlesztési tervek alapján jelölték ki, melynek eredményeként cél a gyalogosok- és kerékpárosok számára egyre növekvő területek biztosításával, környezetkímélő tömegközlekedés fejlesztésével, az autósforgalom korlátozásával autómentes belváros létrejötte.

A teljesség igénye nélkül az alábbi közterületi fejlesztések történtek az elmúlt években:_Kárász utca, Klauzál tér közterületének teljes rehabilitációja, Holt-Maros rehabilitáció, Anna-kút felújítása, környezetének rendezése, Szent István tér környezeti rekonstrukció, Tisza Lajos körút közterületi rekonstrukció, Gutenberg utca közterületi rekonstrukció, Kölcsey utca és a Reök palota előtti tér felújítása, Mars tér környezeti rendezése, Semmelweis utcai közterületi rekonstrukció, Agora.

A 2014. évi Köztérmegúiítási Nívódíi pályázatán „Településközpont Fő tér" kategóriában Szeged nyerte a fődíjat a Dugonics és az Árpád tér rekonstrukciójával.

A parkot a mai igényeknek megfelelően rendezték; az új sétányok a Dugonics-szobrot övező sétaútból ágaznak szét. Az értékes növényegyedek megtartásával egyidejűleg megújult a növényállomány, a padok és a közvilágítás. A Somogyi utcára dupla fasort telepítettek. Az Árpád téren a parkolóhelyek helyén új közösségi tér jött létre fákkal, padokkal, vízpermetszökőkúttal, és árnyékoló nap vitorlákkal. A téren és környezetében 19.000 négyzetméternyi felületet építettek át. Elültettek 105 fát, 3.533 cserjét, 25.340 évelő, hagymás, gumós, egy- és kétnyári virágot, az új vagy

Helyi természeti védelem:

Szeged városa jelentős figyelmet fordít a városi zöldfelületek megőrzésére, melyet a Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet biztosít. http://rendeletek.szegedvaros.hU/admin/docs/rendeletek/35_2009_4_2013_h.pdf A rendeletben meghatározza a természeti emlékek és területek kezelési tervét. A város számos fát, fasort, parkot és helyi jelentőséggel bíró természeti területeket helyezett védelem alá. Jelenleg 14 fasor, 23 egyedi fa vagy facsoport, 17 park és 12 természetvédelmi terület áll helyi védelem alatt. A védett területek, emlékek száma folyamatosan bővül.

A rendelet a kiemelt városszerkezeti jelentőséggel, ritka vagy egyéni értékkel bíró értékek fenntartása mellett védetté nyilvánítja azokat a zöldfelületeket, melyek megőrzése így biztosított az ingatlanok rendeltetésének megváltoztatása esetén is. így került védelem alá az I. kórház zöldfelülete, vagy az Árpád nevelőotthon védelemre javasolt növényzete.

A védetté nyilvánításnak jelentős társadalmi hatásai, környezeti és egészségügyi következményei is vannak:A város fáinak, fasorainak, parkjainak megőrzésével fenntartható a környezetszennyezés káros hatásainak mérséklése, a városi növényzetnek jelentős szerepe van a nagyvárosias környezet élhetőbbé tételében. A védelem hozzájárul a város zöldfelületi arculatának és az utcaképnek a megőrzéséhez, egységességének megteremtéséhez, városökológiai szerepének (pl. árnyékhatás, klímajavítás, porszűrés, oxigén-kibocsátás) fenntartásához.A védetté nyilvánítás az épített környezetben kialakított és fennmaradt zöldfelületek megőrzésének a biztosítéka.

A városi zöldfelületek számottevő oxigént termelnek, árnyékoló hatásuk jelentős, így azok megőrzésével mérsékelhetők a közlekedés és egyéb szennyeződések káros hatásai, csökkenthető a por-, pollenterhelés, mérsékelhető a zajártalom.

A védett zöldterület megfelelő életteret biztosíthat városlakó állatfajok számára.

A parkok, fák, fasorok megőrzésével a környezetszennyezés káros hatásai mérsékelhetők, így a zöldfelületek védelmének szerepe van a lakosság egészség-megőrzésében. Továbbá teret lehet adni a kulturált szabadidő-tevékenységeknek, amely a lakosság egészségére jótékony hatással bírnak.

Helyi védelem alatt álló parkok közül kiemelkedő városképi értékkel bír a Széchenyi tér, a Várkert- Mórapark, vagy a felújított Dugonics tér. A Liget városszerkezetben betöltött szerepe, értékes növényállománya mellett számos állatfaj élettere. Érdemes megemlíteni a hőscincért és az igazi kuriózumnak számító, a Ligetben felfedezett új levéldarázs fajt a Xyela nigroabscondita-t.

A helyi védelem alatt álló területek közül kiemelésre méltó a Vadaspark és a Füvészkert területe, amely ökológiai adottságai mellett fontos szerepet játszik a környezettudatos szemléletmód kialakítására szolgáló közoktatásban és ismeretterjesztésben.

Vadaspark: Szeged belterületének legnagyobb kiterjedésű, összefüggő erdőterületét foglalja magába a Vadaspark, így városökológiai szempontból kiemelkedő jelentőségű. Rekreációs szerepe mellett biológiai aktív felületként a város tüdeje is, a város klimatikus viszonyait kedvezően befolyásoló, jelentős tényező. A nagy kiterjedésű erdőterület számos védett és fokozottan védett madárfaj fészkelő helye, élőhelye.

Füvészkert: A füvészkert alapvető feladata és jelentősége a gyűjteménykezelés (pl. rózsákért, sziklakért, rendszertani gyűjtemény), a területen élő taxonok fenntartása és kezelése, valamint új gyűjtemények kialakítása. Ezen alaptevékenységével a biológiai sokféleséget mutatja be és őrzi meg. Hozzájárul a védett növények génállományának megőrzéséhez. Szeged város zöldfelületi gyűrűjében 17 ha-os egybefüggő, biológiailag aktív felületével jelentős szerepet tölt be, városökológiai szempontból is jelentős hatással van a környezeti viszonyokra.

Szervezett nyilvános programokkal gazdagítja a lakosság szabadidős tevékenységét, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, szórakoztatva a természet szeretetére oktat és a környezettudatos magatartásra ösztönöz.

A helyi természeti védelem mellett az épített környezet védelmét, Szeged sajátos arculatának megőrzését biztosítja a Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005.(XI. 17.) Kgy.rendelete.

http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/55_2005_45_2012_h.pdf

Környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció:

A város lakosságának a környezeti nevelésbe való bevonása céljából jeles naphoz kötődően rendezvényeket szervezünk.

A környezettudatos szemlélet népszerűsítése családi programok szervezésével biztosított. Ilyen pl. a Föld napja alkalmából a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Füvészkert közös programja, melynek fő célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, valamint a társaság tevékenységének minél szélesebb körben történő megismertetése. A környezetvédelemhez kapcsolódó játékos vetélkedőkkel és színes programokkal biztosítják a kilátogatók megfelelő tájékoztatását.

Autómentes nap témája a fenntartható városi tervezés. A cél, hogy belássuk: érdemes sétára, kerékpározásra, de még tömegközlekedésre is váltani a napi városi autózás helyett. A program az energiát megtakarító alternatív közlekedési módokra hívja fel a figyelmet.

A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsíti az oktatási intézményeknek meghirdetett program: a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. az oktatási intézményekben minden tanévben tavasszal és ősszel akciót indít papírhulladék és PÉT műanyag palack begyűjtésre.

A Szent Györgyi Albert Agóra (korábban Százszorszép Gyermekház) Szeged Város Önkormányzatának önálló intézménye. Alapfeladata Szeged lakossága számára színvonalas szabadidős programok, rendezvények, foglalkozások szervezése. A környezettudatos nevelés keretében számos tábort szerveznek: idén nyáron erdőkerülő tábor, ifjú természetvédelmi őr tábor és a „Természet krónikása" tábor kerül megszervezésre.

A Szegedi Vadaspark szintén környezetnevelési programokkal várja a látogatókat. A Vadaspark híres a természet védelmére tett erőfeszítéseiről, joggal tekinthetjük a fajok menedékének: a Természetvédelmi Mentőközpont évente több száz állatot fogad, amelyek vadon elpusztulnának, de felépülve a Vadasparkban visszatérhetnek természetes élőhelyükre. A Vadaspark természetvédelmi oktatási és kutatási tevékenységeknek is helyet biztosít. A gyermekeket megismerteti a világot veszélyeztető globális környezeti problémákkal, ennek okaival, és felhívja a figyelmet a helytelen emberi cselekedetekből fakadó következmények súlyosságára. http://www.zooszeged.hu/zoosuli

Az oktatási intézmények is részt vesznek a környezeti nevelésben. Több szegedi iskola is tagja a Magyarországi Ökoiskola Hálózatnak. Az erdészeti szakközépiskola pedig évről évre rendszeresen részt vesz a közterületek fenntartásában.

Szeged város önkormányzata támogatja azokat a fejlesztési célokat, amelyek a megújuló energiaforrások felhasználására irányulnak, így az egyetemi épületek és önkormányzati intézmények ellátását szolgáló fejlesztéseket, mint a szennyvíz alapú hőenergia hasznosítása, vagy a geotermikus kaszkádrendszer kiépítése.

Szegeden is elérhető a Citybike szolgáltatás, amely a klasszikus értelemben vett kerékpárkölcsönzést és az egész városra kiterjedő alternatív közlekedési megoldást jelent. Cél elsősorban a turisták kiszolgálása. A Citybike program az „autómentes belváros" koncepciótervéhez kapcsolódva része a környezettudatos várostervezésnek.

A helyi kommunikáció eszköze a város hivatalos honlapja, a helyi napilapban való megjelenés és az önkormányzati „zöld szám" is.

A helyi lakossággal való megfelelő kapcsolattartás, a döntés-előkészítéseknél a környezettudatos szemlélet figyelembevétele céljából Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városkép és Környezetvédelmi Bizottságot alapított.

Környezettudatos és költségkímélő módszerrel dolgoznak a szúnyogirtáson a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai. A repülőgépről szórt, vegyi védekezés helyett biológiai, baktériumalapú védekezést dolgoztak ki szegedi szakemberek bevonásával. Folyamatos ellenőrzés mellett célzott, precíziós módon védekeznek a szúnyoglárvák ellen. Egy baktérium által termelt fehérjét szórnak a vízre, amely specifikusan csak a csípőszúnyog lárváit pusztítja.

A befektetett munka és részvétel:

Megfelelő önrész biztosítása mellett - különböző uniós pályázatokon való részvétellel biztosíthatók a minőségi fejlesztések.

A közterületek megfelelő fenntartását, a hulladékgazdálkodás fejlesztését segíti, hogy a közterületek rendezését, hulladékgazdálkodást végző cég 100 % önkormányzati tulajdonban áll.

A szintén önkormányzati tulajdonú Szegedi Városkép Kft. végzi a város közterületi rendezvényeinek megszervezését, az egységes városkép megvalósítása érdekében a kerékpártámaszok, reklámtáblák, információs táblák kihelyezését.

Annak érdekében, hogy a belváros területén az egységes városkép biztosítható legyen, szabályozva van a történelmi belváros területén a vendéglátó teraszok kialakítása, melyek csak tervtanács vagy a főépítész által véleményezett tervek alapján alakíthatók ki.

A városrendezési, városfejlesztési tervek készítésekor is fontosak a lakosság észrevételei. Annak érdekében, hogy az igényeiket az önkormányzat megismerhesse, az eljárásba az érintettek is bevonásra kerülnek.

Környezetünk szebbé tételében számos program segíti a helyi lakosságot:

A Szőregi rózsafesztivál alkalmával Szőreg legszebb belső kertjét, előkertjét és rózsás kertjét díjazzák, http://www.rozsaunnep.eu

A szegedi kertek, erkélyek, közterületek szépítése céljából hagyományosan, minden évben sor kerül a területi képviselők által egynyári virágok osztására.

A korábban már említett beruházások által megnövekedett zöldfelületek jelentős kiemelt fenntartási tevékenységet igényelnek a fenntartó cég részéről az évek folyamán, mely kihívásnak folyamatos fejlesztésekkel, innovatív fenntartási megoldásokkal igyekeznek megfelelni.

Ennek egyik módja a különböző tevékenységek összekapcsolása, mivel ezek egymással szoros összefüggésben állnak. A közterületek zöldhulladékát szelektíven gyűjtik, majd saját üzemeltetésű komposzttelepen állítanak elő belőle kiváló minőségű komposztot. A keletkezett magas tápanyagtartalmú és a talaj szerkezetre kiváló javító hatással bíró szerves anyagot a városi zöldfelületeken (virágágyások, gyep fenntartás, új beruházások lásd.: Agóra, Dugonics tér) használják fel.

Szeged a „Napfény Városa", mely kétségtelen előnyös tulajdonsága mellett komoly kihívás elé állítja a zöldfelület fenntartásával foglalkozó szakembereket. Míg egy utcabútor, vagy míves kandeláber az elhelyezése után-, ha a vandálok elkerülik-, hosszú időn át szolgálja a városi emberek megelégedését, az élő anyag folyamatos odafigyelést igényel.

A szélsőséges csapadékelosztású időjárás Szeged szerte szükségessé teszi a vízzel való gazdálkodást. A helyi zöldfelületekről lekerülő ágdarálékot a cserjesávok talajtakarására helyben hasznosítják - minimális szállítási költséggel. A takarás kimutathatóan komoly, akár 30 %-os vízmegtakarítást jelent a lehullott csapadékból vagy öntözővízből. Számtalan helyen alkalmazzák az agrofólia terítését is.

Az ültetett növények legtakarékosabb vízellátását csepegtető öntözés létesítésével oldják meg, mely vezetékeket a fenn említett mulcs esztétikusán takar el.

Elsősorban klíma- és várostűrő fák és cserjefoltok telepítése támogatott, ezek felhasználásával segítve a későbbi eredményes fenntartást.

A kiemelt „A" kategóriás felületen egy-kétnyári és évelő lágyszárúak telepítésénél jellemzően a hazai nemesítésű, rezisztens, mélyen gyökerező fajták beszerzését preferálja a fenntartó.

Hulladékgazdálkodás:

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését. Szeged város területének 98%-ról heti rendszerességgel kerül elszállításra a háztartási hulladék, azonban a társaság a települési feladatokon túl regionális feladatokat is ellát.

Településünkön jól működő szelektív gyűjtési rendszer működik, melynek egyaránt része a sárga zsákos szelektív gyűjtés, a gyűjtőszigetek és hulladékudvarok fenntartása, konténerek biztosítása és lomtalanítás szervezése.

A sárga zsákos szelektív gyűjtéssel a papír, műanyag és fém hulladék helyezhető el. A háztartásokban keletkező hasznosítható papír, műanyag, fém és üveg hulladékokat lehetőség van szelektív hulladékgyűjtő szigeteken is elhelyezni.

A szelektíven begyűjthető települési szilárd, valamint a veszélyes hulladékok átvétele és az elszállításig elkülönített módon történő tárolása felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhelyeken, azaz a hulladékgyűjtő udvarokon (hulladékudvar) történik.

Ahol nincs hulladékudvar, évente szelektív gyűjtési rendszerben lomtalanítás keretében szabadulhat meg a lakosság a feleslegessé vált holmijaitól. Igény esetén pedig magánszemélyeknek és közületeknek zárt konténereket biztosít a társaság.

Szeged és a környező települések növényi hulladékának, valamint a térségben keletkezett stabilizált szennyvíziszapnak a kezelése a közel 8000 m2-es területet elfoglaló Komposztáló Üzemben biztosított.

24. alkalommal díjazták a legvirágosabb magyar településeket
Több, mint 300 település közül idén Veszprém és Lajoskomárom nyerte el a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíját... tovább
Európai díjkiosztó ünnepség Podcetrtekben
Európa kilenc országának és több mint háromszáz képviselőjének részvételével a szlovéniai Podcetrtek településen ünnepélyes keretek között... tovább
Borbás Marcsi a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny új fővédnöke
A Magyar Turisztikai Ügynökség marketingkommunikációért felelős vezérigazgató-helyettese... tovább