Emlékek és feladatok
Ezek az év végi, fagyos, ködös napok a magamfajta, természethez és időjáráshoz kötött mesterségű ember számára különösen alkalmas arra, hogy - akár csak a rómaiak kétarcú Janusa, aki egyszerre néz hátra és előre – visszatekintsen a múlt emlékeire és a várható jövő reményteljes feladataira.

Hadd kezdjem tehát az emlékeimmel. Kis városban születtem és falun nevelkedtem, jól ismerem a falvak népének gondolkodásmódját. A falu a 20. század közepéig hosszú évszázadok alatt kialakuló organizmus volt, ahol a munkás hétköznapoknak és az ünnepnapoknak – így a Karácsonynak is – meg voltak a maguk, szigorúan betartandó szabályaik. Ezek községenként, tájanként különböztek, változtak, ezért volt a magyar vidék olyan színes, változatos a viseletében, az étkezési szokásaiban, az építkezésében, a munkakultúrájában, a dalaiban, stb. Gyakran előfordult, hogy két, szomszédos település jobban különbözött egymástól, mint két falu az ország ellentétes sarkaiból. (Az se számított ritkaságnak, hogy a különbözőségek az egyéneket elszigetelték egymástól: guba-gubával, suba-subával tartott össze, barátkozott, házasodott és a felvégi eladó lánynak az alvégi legény nem igen csaphatta a szelet.) 

 
Voltak azonban nagyon szigorúan betartandó, általános érvényű szokások, szabályok is. 
Ilyenek voltak a környezet tisztaságára, rendjére, gondozottságára vonatkozóak is. Az akkor még többnyire vályogból épült lakóházakat és gazdasági épülteket minden tavasszal újra tapasztották és évente legalább kétszer-háromszor bemeszelték. Az ablakokban egész évben, az ámbituson nyáron virágok nyíltak, a ház előtt gondosan kezelt előkert díszlett. A család tagjai megosztották a feladatokat: a portát, az udvart 
Maga a gazda tartotta rendben a házikertet, az asszony dolga volt a szérű, az istállót és környezetét a család férfitagjai tartották rendben. A kerítésen kívüli terület, a járda, az árok tisztántartása, sőt az úttest gondozását is megosztották a családtagok között, a cseperedő gyerekeknek is adva feladatot. A legjobbaknak kijárt a „Tiszta udvar, rendes ház" feliratú, megtisztelő tábla. 
Ezekből a hagyományokból sok megmaradt és korszerűsödve tovább él. Településeink, városaink, falvaink képe évről-évre szépül, de ennek az üteme – a dolgok természeténél fogva – eltérő. A Virágos Magyarország környezetszépítő mozgalomnak jelentékeny része van a fejlődés elősegítésében. A gondozott, virágos településeken az utas szívesebben időzik, a turista örömmel tartózkodik, az ott lakó ember és családja pedig otthon érzi magát. 
 
A Virágos Magyarországért mozgalom könnyen és jól áttekinthető célokat tűzött maga elé: azt szeretné elérni, hogy mindenütt, az ország egész területén legyen szebb, élhetőbb a környezet. Azoké, akik itt élnek és azoké is, akik ide látogatnak. 
 
Az önkormányzatok sok közfeladat megoldásával küzdenek, de a virágosítást sem érzik fölösleges tehernek. Mert akinek a gondozott környezetében élve jó a közérzete és azt magáénak érzi, büszke rá, az szeretné még szebbé, a korszerű igényeknek megfelelően még emberszabásúbbá, lakhatóvá tenni, a tájba és a közösség számára még jobban megfelelőbbé tenni. Az eszközök ehhez még a nehéz pénzügyi körülmények között is elérhetők, feltéve, hogy a lakosság nagyobb része hajlandó részt venni a virágos környezet megteremtésében és fenntartásában. 
Az idei Verseny eredményhirdetése Szombathelyen történt, ahol a legjobbak megtisztelő elismeréseket vehettek át. A feladat az lenne, hogy az idén még több település vegyen részt a nemes vetélkedésben és érjen el benne sikereket. Nincs szebb, felemelőbb érzés annál, mint amikor a külföldön járó magyar szakember és turista azt a véleményt hallhatja, hogy hazáját külföldön is Virágos Magyarországnak ismerik el. 
 
Bálint gazda
2016-ban is díjazták a legvirágosabb településeket
November 18-án, Kaposváron osztottuk ki Virágos Magyarország 2016 díjakat és különdíjakat. Elismerésben részesültek... tovább
Mosonmagyaróváron és Dunakilitin járt az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének zsűrije
2016 júliusában huszonhatodik  ... tovább

Mert közös a Világunk - Környezetszépítő akció az esélyegyenlőség kertjében
Öt éve sikeres a Városgondnokság  ... tovább