Ágfalva
ÁGFALVA RÖVID TÖRTÉNETE
 
Ágfalva község 2014 - ben ünnepli fennállásának 820. évfordulóját. A falu nevének első írásos említése 1194-ből származik, Dág néven a borsmonostori ciszter apátság birtoka volt. A ciszterciek telepítettek először német parasztokat a megyébe. A falu neve 1207-ben Dagendorf, majd 1278-ban Agendorf. Különböző viszályok után a Dági birtok Sopron város kezébe került, így Agendorf 1848-ig Sopron jobbágyfalva volt. Sopron földes urasága alá tartozó falvak reformációja a városéval egy időben az 1550-es években indult. A bécsi békekötés (1606) után Ágfalva ismét evangélikus lelkészt hívott. Az egymást követő tanult prédikátorok meghatározói voltak az Ágfalviak lelki-szellemi életének. A vegyes vallású úrbéli falvakban, így Ágfalván is lutheránus és katolikus bírák váltották egymást.
1832-ben kolerajárvány pusztított 92 halálos áldozattal, 1873-ban a járvány megismétlődött 83 áldozattal.
Ágfalva a századfordulón: a jómódú nemzetiségi településen fejlett háziipar volt, a paraszti gazdaságok mellett sokan a bányában dolgoztak.
A község területe: 1902 kat. hold
 
Ágfalva lakossága a századfordulón
 
 
Állandó lakosság összesen
1 816 fő
Német nemzetiségű lakosság:
1 760 fő
Magyar nemzetiségű lakosság:
47 fő
 
Az I. világháború ágfalvi hősi halottainak száma 51 fő, emlékművet emeltek tiszteletükre.
A II. világháborúban bombatámadás érte a községet 23 áldozattal, a harcterekről 116 katona nem tért vissza, emlékmű őrzi nevüket. Hadikórházat telepítettek Ágfalvára, munkaszolgálatosok tábora működött, sok áldozattal.
Emlékművet emeltek tiszteletükre a Luther téren 1925-ben
A Trianoni béke 1920. június 4-én elszakított az országtól nyugaton 4312 négyzetkilométer területet 340917 lakossal. (Ebből 255531 fő német került Ausztriához.).
1921. augusztus 28-án az osztrák megszállók ismét megindultak és elfoglalták Ágfalvát, Brennbergbányát, Somfalvát és környező területeket. Az ágfalvi csatában kecskeméti honvédek, helyi felkelők segítségével visszaverték az osztrák csendőrök és honvédek támadását. Ezen a napon fejlövéstől hősi halált halt Baracsi László önkéntes, aki egy társa megmentésére indult a vasútállomásnál lévő árok felé. Kecskemét városa emlékművet emelt tiszteletére 1928 Síremléke az ágfalvi temetőben található.
A soproni Szent Mihály-temetőben nyugvó hősök, Mahatsek Gyula 22 éves erdőmérnök és Széchányi Elemér bányamérnök hallgató.
 
NÉPSZAVAZÁS
 
Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés Sopront és vidékét Ausztriához csatolta.
Az ellenállás azt eredményezte, hogy 1921-ben népszavazást rendeltek el Sopron hovatartozására vonatkozóan. A népszavazás eredményeként Sopront és közvetlen környékét: Fertőboz, Balf, Fertőrákos, Ágfalva, Sopronbánfalva, Harka, Nagycenk és Hidegség az 1921. évi velencei egyezmény néven visszacsatolták Magyarországhoz. Ekkor kapta Sopron a Civitas Fidelissima (a leghűségesebb város) címet.
Népszavazási emlékművünk a Papkertnél található,
 
KITELEPÍTÉS
 
Sopronban és a soproni járás német községeiben 1946. április első napjaiban kezdődtek meg a kitelepítések. Hivatalos adatok szerint Sopron városából 6612 főt, a járás községeiből pedig 8272 főt telepítettek ki Németországba.
 
Ágfalva lakossága (1946 áprilisában)
 
Összeírt lakosság
1 954 fő
 
Németországba kitelepített lakosság összesen
1 185 fő
 
Ágfalván maradt lakosság (német-magyar) összesen
769 fő
 
A kitelepítés emlékművét 1996 áprilisában adományozta a Pinezits Ferenc kőművesmester, mely a Luther téren található.
 
Ágfalva lakossága 2013-ban:
 
Állandó lakosság összesen
összesen: 2 121 fő
férfi 1 086 fő
nő:1 035 fő
 
Német nemzetiségű lakosság összesen
366 fő
 
Magyar
1 785 fő
24. alkalommal díjazták a legvirágosabb magyar településeket
Több, mint 300 település közül idén Veszprém és Lajoskomárom nyerte el a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíját... tovább
Európai díjkiosztó ünnepség Podcetrtekben
Európa kilenc országának és több mint háromszáz képviselőjének részvételével a szlovéniai Podcetrtek településen ünnepélyes keretek között... tovább
Borbás Marcsi a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny új fővédnöke
A Magyar Turisztikai Ügynökség marketingkommunikációért felelős vezérigazgató-helyettese... tovább